Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 1027/2022
1027/2022
0,00 € Bayer AG Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Marec 2023
Zmluva č. 86/2023 na realizáciu celoslovenského reprezentatívneho výskumu „Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR (GPS NMCD 2023)“
86/2023
62 952,00 € FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
112/2023
1 980,00 € PaedDr. Viktor Križo, PhD. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BUA7-1031/2022
1 172 064,38 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníctva k pozemku č. 925/2022
925/2022
2 260,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mesto Poprad
16. Marec 2023
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
168/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Martina Galabová
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
141/2023
43 080,00 € HBH Projekt, spol. s r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Marec 2023
Grant Agreement
115/2023
104 012,50 € Ministerstvo zdravotníctva SR the European Research Executive Agency (REA) (‘EU executive agency’ or ‘granting authority’), under the powers delegated by the European Commission (‘European Commission’)
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BKH3-103/2023
716 620,49 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021CPJ9-101/2023
500 000,00 € GPN s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Január 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 898/2022
898/2022
Doplnená
0,00 € Novartis Ireland Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Január 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 895/2022
895/2022
0,00 € Novartis Ireland Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Január 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 897/2022
897/2022
0,00 € Bayer AG Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Február 2023
Zmluva o prenájme a servisnej službe č. 894/2022
894/2022
6 958,08 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 99/2023
99/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu č. 100/2023
100/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2023
Kontrakt na rok 2023 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu poskytovateľa 89/2023 a Zdravotníckou implementačnou agentúrou číslo kontraktu prijímateľa 1/2023
89/2023
0,00 € Zdravotnícka implementačná agentúra Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Február 2023
Dohoda o ukončení č. 1039/2022 k Zmluve o prenájme a servisnej službe
1039/2022
0,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
68/2023
0,00 € MUDr. Ivana Vaníková Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
72/2023
0,00 € MUDr. Katarína Krištofovičová Ministerstvo zdravotníctva SR