Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 897/2022
897/2022
0,00 € Bayer AG Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Február 2023
Zmluva o prenájme a servisnej službe č. 894/2022
894/2022
6 958,08 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 99/2023
99/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu č. 100/2023
100/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2023
Kontrakt na rok 2023 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu poskytovateľa 89/2023 a Zdravotníckou implementačnou agentúrou číslo kontraktu prijímateľa 1/2023
89/2023
0,00 € Zdravotnícka implementačná agentúra Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Február 2023
Dohoda o ukončení č. 1039/2022 k Zmluve o prenájme a servisnej službe
1039/2022
0,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
68/2023
0,00 € MUDr. Ivana Vaníková Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
72/2023
0,00 € MUDr. Katarína Krištofovičová Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
73/2023
0,00 € Pavol Laurov Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Kontrakt na rok 2023
118/2023
761 949,00 € Národný onkologický ústav Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 81/2023 a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv vedený pod č. 3/2023
81/2023
7 376 859,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Kontrakt na rok 2023
80/2023
24 621 936,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
93/2023
0,00 € Mirum Pharmaceuticals International B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
94/2023
0,00 € Proveca Pharma Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
95/2023
0,00 € ADVICENNE Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
96/2023
0,00 € Diurnal Europe B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Kontrakt na rok 2023 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 82/2023 a príspevkovou organizáciou Zdravé regióny vedený pod č. Z202306
82/2023
319 565,00 € Zdravé regióny Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 78/2023 a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave vedený pod č. RSZU 61/2023
78/2023
11 848 865,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BSS9-1032/2022
618 880,65 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Február 2023
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 77/2022 a Národnou transplantačnou organizáciou vedený pod č. 01/2022
77/2023
579 056,00 € Národná transplantačná organizácia Ministerstvo zdravotníctva SR