Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
285/2024
0,00 € N.V.VERMEIREN GROUP Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Máj 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
309/2024
0,00 € Amphastar France Farmaceuticals Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Máj 2024
Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 345/2024
345/2024
0,00 € Ing. Michal Plesník Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 275/2024
275/2024
70 000,00 € Kozsár Medical s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 284/2024
284/2024
80 000,00 € MediPark s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 283/2024
283/2024
80 000,00 € MamaTataJojo s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Marec 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.109/2024
109/2024
Doplnená
0,00 € 109/2024 Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Marec 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.130/2024
130/2024
0,00 € Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.1043/2023
1043/2023
810,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Katarína Andrejková
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.1044/2023
1044/2023
4 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Marta Drozdová
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.1042/2023
1042/2023
1 404,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ľuboš Chvála PhD.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.254/2024
254/2024
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Simona Kremeňová
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.493/2023
493/2023
1 260,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Alexandra Goľová
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 280/2024
280/2024
60 000,00 € BLAHA MED s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 281/2024
281/2024
60 000,00 € C-MED s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 282/2024
282/2024
80 000,00 € P-Med, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 273/2024
273/2024
80 000,00 € Komesta s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 272/2024
272/2024
70 000,00 € Praktická Ambulancia s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 270/2024
270/2024
70 000,00 € Zdravmich s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 47/2024
47/2024
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Aneta Budinská