Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1018/2023
0,00 € Prosidyan, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
19. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1062/2023
0,00 € Andanza International Ministerstvo zdravotníctva SR
19. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1063/2023
0,00 € Eclipse Medical Ministerstvo zdravotníctva SR
19. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1065/2023
0,00 € MEDACTA International S.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
19. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1066/2023
0,00 € INVACARE POIRIER SAS Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 828/2023
828/2023
42 478,25 € ADOS Bc. Eva Mikolajová Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 824/2023
824/2023
43 910,00 € ADOS NÁDEJ, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
837/2023
837/2023
46 771,67 € RIASAM s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 839/2023
839/2023
40 283,18 € ADOS HELKA + MH, s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 761/2023
761/2023
81 572,94 € Nemocnica na okraji mesta, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2023
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie, licenčná zmluva na poskytovanie služieb č. 1124/2023
1124/2023
37 368,00 € Wisdom Factory, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 427/2023
427/2023
420,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nina Linderová
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 428/2023
428/2023
5 520,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Terézia Kravecová
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 518/2023
518/2023
4 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Štefánia Laskovská
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
865/2023
769 548,22 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 918/2023
918/2023
3 112,56 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
7. December 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1019/2023
0,00 € INDUSTRIE BIOMEDICHE INSUBRI SA Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 554/2023
554/2023
0,00 € AstraZeneca AB Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.990/2023
990/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG, Írsko Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.856/2023
856/2023
0,00 € TEVA GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR