Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva
1056/2023
Doplnená
468 024,00 € ZaMED, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
9. November 2023
Zmluva o dielo
989/2023
1 045 153,82 € SIPSTAV, s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
7. November 2023
Zmluva o spolupráci
1017/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo zdravotníctva SR
5. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.843/2023
843/2023
0,00 € Merck Sharp & Dohme B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.807/2023
807/2023
0,00 € Daiichi Sankyo Europe GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 903/2023
903/2023
4 999 933,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 916/2023
916/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levoča a.s.
27. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 895/2023
895/2023
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 902/2023
902/2023
4 460 856,96 € Ministerstvo zdravotníctva SR Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 909/2023
909/2023
5 384 089,75 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Hronovce
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 910/2023
910/2023
146 100,10 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Hronovce
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 915/2023
915/2023
5 760 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica Poprad, a.s.
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 425/2023
425/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Martina Klubertová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 490/2023
490/2023
2 316,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Alena Kyselová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 923/2023
923/2023
1 104,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nikola Lieskovská
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 799/2023
799/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Beáta Bercsényiová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 558/2023
558/2023
1 524,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Šuplatová Lucia
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 500/2023
500/2023
432,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Vivien Baginová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 498/2023
498/2023
1 755,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Sirotová Monika
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 794/2023
794/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kaločaiová Lucia