Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 819/2022
819/2022
0,00 € Merck Sharp & Dohme B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 591/2022
591/2022
0,00 € Amgen Europe B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 820/2022
820/2022
0,00 € Amgen Europe B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 592/2022
592/2022
Doplnená
0,00 € Takeda Pharma A/S Ministerstvo zdravotníctva SR
11. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 590/2022
590/2022
0,00 € Roche Registration GmBH Ministerstvo zdravotníctva SR
11. November 2022
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 817/2022
817/2022
0,00 € Roche Registration GmBH Ministerstvo zdravotníctva SR
25. December 2021
Zmluva o uchovávaní liekov
2030/2021
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. December 2022
Zmluva o spolupráci
Z152022NPPDZS - 858/2022
173 684,85 € A.D.O.S.- SRDCE s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. December 2022
Zmluva o spolupráci
Z112022NPPDZS - 857/2022
151 030,23 € ADOS Srdce PU, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. December 2022
Zmluva o spolupráci
Z342022NPPDZS - 877/2022
279 658,70 € Dotyk života, o. z. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. December 2022
Zmluva o spolupráci
Z272022NPPDZS - 870/2022
203 442,43 € Charita Šenkvice n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. December 2022
Zmluva o spolupráci
Z92022NPPDZS - 850/2022
242 963,08 € ADOS - Dôvera, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. December 2022
Zmluva o spolupráci
Z332022NPPDZS - 876/2022
264 528,75 € Občianske združenie Slnečnica Slovensko Ministerstvo zdravotníctva SR
22. December 2022
Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
1035/2022
0,00 € JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M. Ministerstvo zdravotníctva SR
22. December 2022
Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
1034/2022
0,00 € MUDr. Jozef Dolinský Ministerstvo zdravotníctva SR
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
918/2022
60 624,00 € MUDr. Zuzana Jánošíková Ministerstvo zdravotníctva SR
21. December 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
824/2022
0,00 € Seigla Medical, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. December 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
922/2022
0,00 € Gentium S.r.l Ministerstvo zdravotníctva SR
21. December 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
923/2022
0,00 € Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. December 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
928/2022
0,00 € SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Ministerstvo zdravotníctva SR