Centrálny register zmlúv

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2014
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-195/2013/A3
0,00 € Základná škola Hlavná ulica č. 86, 925 28 Pusté Úľany Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0002185 - Špecifikácia služby č. 02-001-MOB-0002185
SIOV-04082/2024
3 312,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04081/2024
1 000,00 € Integrovaný odborový zväz Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04080/2024
9 720,00 € Sodehal s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
REPowerEU-04078/2024
0,00 € Žilinský samosprávny kraj a Stredná odborná škola stavebná Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
REPowerEU-04079/2024
0,00 € Žilinský samosprávny kraj a Spojená škola Martin Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04076/2024
8 000,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04077/2024
6 884,00 € MAC - GASTRO spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Marec 2024
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na rok 2024
SIOV-04075/2024
11 479 962,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04072/2024
4 500,00 € Stredná odborná škola drevárska Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KVALITA-04074/2024
6 964 586,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04073/2024
4 500,00 € Stredná odborná škola stavebná Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. Február 2024
Zmluva o nájme multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb
SIOV-04061/2024
8 712,00 € CPO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04070/2024
7 500,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04071/2024
41 000,00 € Stredná odborná škola veterinárna Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04069/2024
23 800,00 € Spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Február 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
SIOV-04068/2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-04066/2024
0,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-04067/2024
21 700,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Február 2024
Framework Partnership Agreement No 2023-FPA19/GP/DVQ/ReferNet_FPA/001/23
SIOV-04063/2024
Doplnená
0,00 € Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training Štátny inštitút odborného vzdelávania