Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2015
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 04 808 1231
0,00 € Gymnázium J. F. Rimavského, Mgr. Jaroslav Kramarčík NŠC
21. September 2015
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 04 179 012, 084
0,00 € Hotelová akadémia Prešov, MVDr. Jozef Šenko NŠC
27. Február 2013
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
17 2013
3 000,00 € ´MAR´CO real, s.r.o. Národné športové centrum
12. November 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/41-2021
807,00 € "Ski Klub J. Garaj Liptovský Mikuláš" NŠC
23. November 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/53-2021
9 035,00 € "Slovakia Ski Team LOPS Bratislava" NŠC
5. September 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
226 2018
59 305,20 € 3sixty consulting s.r.o. NŠC
5. Február 2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 226 2018 o poskytovaní služieb
11 2019
0,00 € 3sixty consulting s.r.o. NŠC
20. Január 2017
Dohoda o platbách za opakované dodanie elektriny
06 2017
0,00 € A. En. Slovensko s. r. o. NŠC
17. Január 2018
Dohoda o platbách za opakované dodanie
9 2018
792,00 € A. En. Slovensko, s.r.o. NŠC
8. Apríl 2016
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 16316
7b 2016
0,00 € A.En. Gas a.s. NŠC
15. Február 2018
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 16316
9/1 2018
0,00 € A.En. Slovensko s.r.o. NŠC
20. Marec 2014
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách
30 2014
0,00 € A.En.Gas a.s. NŠC
17. December 2015
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách
75 2015
0,00 € A.En.Gas a.s. NŠC
22. Január 2016
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách
7 2016
0,00 € A.En.Gas a.s. NŠC
25. Február 2016
Dodatok č.1. k Zmluve o združenej dodávke elektriny
7a 2016
0,00 € A.En.Gas a.s. NŠC
15. Jún 2015
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/D/341
0,00 € Abrhám Dávid NŠC
29. Október 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/4-2021
1 883,00 € Academic Žilinská univerzita v Žiline NŠC
12. Február 2018
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/D/653
0,00 € Adam Bende NŠC
15. Január 2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/D/653 - 2019
0,00 € Adam Bende NŠC
16. Júl 2020
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/D/789
0,00 € Adam Černák NŠC