Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
115
0,00 € Novenková Tatiana Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
116
0,00 € Štefancová Zdena Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
117
0,00 € Bakičová Katarína Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
118
0,00 € Bošanská jana Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
119
0,00 € Englichová Emília Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
120
0,00 € Mariková Irena Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
121
0,00 € Tallošiová Timea Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
122
0,00 € Trnený Jozef Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
123
0,00 € Baluchová Andrea Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
124
0,00 € Miňo Miroslav Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
125
0,00 € Pavlíková Eva Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
126
0,00 € Skybová Eva Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
127
0,00 € Stanovčáková Zuzana Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
128
0,00 € Hujová Katarína Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
129
0,00 € Lančaričová Marta Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
130
0,00 € Malega Stanislav Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
131
0,00 € Nikmonová Žaneta Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
132
0,00 € Rojková Daniela Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
133
0,00 € Skočíková Marcela Národné športové centrum
30. August 2013
Zmluva o štúdiu a o poskytovaní školiacich potrieb
134
0,00 € Štefaničiaková Eva Národné športové centrum