Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-066
0,00 € Erika Srapáčová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-077
0,00 € Dagmar Joštová Bitarovská Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-078
0,00 € Mgr. Daniela bajzíková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-080
0,00 € Ján Harmady Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-081
0,00 € Jana Bujnová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-082
0,00 € Janka Boháčiková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-083
0,00 € Mgr. Janka Melušová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-084
0,00 € Mgr. Janka Mokranová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-085
0,00 € Ľubica Novotná Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-086
0,00 € Mgr. Martina Bistáková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-087
0,00 € Mgr. Eva Bajzíková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-088
0,00 € Mgr.Július Hanko Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-090
0,00 € Mgr. Zuzana Lukáčová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-091
0,00 € Milan Stískal Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-092
0,00 € Mgr. Slávka Búliková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-093
0,00 € Mgr. Vladimír Káčer Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-094
0,00 € PaedDr. Henrieta Candráková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-095
0,00 € Ján Krivý Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-079
0,00 € Mgr. Iveta Remenárová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-096
0,00 € Ľuba Mikulášová Národné športové centrum