Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-146
0,00 € Mgr. Katarína Lészkóová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-147
0,00 € Mgr. Mariana Ďurčíková, rod.Sučová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-148
0,00 € Mgr. Miroslava Čákyová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-149
0,00 € Mgr. Silvia Szulényiová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-150
0,00 € PaedDr. Tímea Hegedűsová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-151
0,00 € Mgr. Zlatica Kováčová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-152
0,00 € Mgr. Zuzana Sajková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-153
0,00 € Monika Davidová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-154
0,00 € Monika Mikešová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-155
0,00 € Oľga Pacalová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-156
0,00 € PaedDr.Mária Kováčiková, rod.Hucmanová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-157
0,00 € PaedDr.Oľga Kozlíková Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-158
0,00 € Mgr. Silvia Hamaliarová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-159
0,00 € Mgr.Slavomír Mác Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-160
0,00 € Sylvia Hajková. Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-161
0,00 € Tímea Bónová Národné športové centrum
10. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-162
0,00 € Zuzana Sokolová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-165
0,00 € Ing. Adriana Viczencz Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-166
0,00 € Alžbeta Benceová Národné športové centrum
11. Február 2014
Zmluva o štúdiu
NP 01-167
0,00 € Anita Kmetyo Národné športové centrum