Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2014
Kúpna zmluva
37 2014
1 593 600,00 € GS - SERVIS NŠC
14. Máj 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 23.02.2010 Informačný systém v školstve
33 2015
1 550 000,00 € Stengl NŠC
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe uzatvorenej dňa 25.2.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.04.2022
7 2022-2
1 443 501,00 € Zväz slovenského lyžovania NŠC
27. Apríl 2011
Informačný systém v športe
202011
1 395 520,00 € stengl a.s. Národné športové centrum
29. Február 2024
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a Národným športovým centrom
127/2024
1 309 403,00 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky NŠC
29. December 2022
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným športovým zväzom na rok 2023
76 2022
Doplnená
1 536 334,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky NŠC
10. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHN1 zo dňa 23.2.2021
274/2021
1 022 630,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky NŠC
16. Február 2023
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela
2023/48
Doplnená
813 972,00 € stengl a.s. NŠC
10. August 2022
Grant Agreement-101086808-EWOS SK 2022-23
43 2022
320 000,00 € European Education and Culture Executive Agency NŠC
16. Február 2023
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
2023/47
259 200,00 € stengl a.s. NŠC
4. Júl 2014
Zmluva o dielo a udele
45 2014
183 100,00 € Blue Line Movie NŠC
12. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovarov (reklamných predmetov) pre NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2022
19 2022
Doplnená
179 146,32 € MTS Systems s.r.o. NŠC
4. Január 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32012
122 427,58 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum
11. Január 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1 2013
121 227,56 € Športová hala Mladosť Národné športové centrum
21. Január 2021
Zmluva o spolupráci
12 2021
100 000,00 € Zväz slovenského lyžovania o.z. NŠC
6. December 2022
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
61 2022
Doplnená
82 944,00 € the Software s.r.o. NŠC
9. November 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/27-2021
78 169,00 € Žampa Ski Club Vysoké Tatry NŠC
17. December 2014
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 23.02.2010
76 2014
76 833,33 € Stengl NŠC
12. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
34 2016
74 966,40 € Strengl, a. s. NŠC
16. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
64 2022
72 230,00 € AUTO - DS s.r.o. NŠC