Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2013
Dodatok č.1 k Flotilovej poistnej zmluve pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO č: 7710019689
24 2013
5 762,46 € Allianz Národné športové centrum
9. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/KL/28-2021 o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/28-2021/1
5 625,00 € Lyžiarsky klub Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica, o. z. NŠC
16. Január 2012
Zmluva o poskytovaní trénerských slulžieb
102012
5 500,00 € Mgr. Jozef Krnáč Národné športové centrum
11. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023/176
5 500,00 € Slovenský zväz karate NŠC
4. December 2012
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
252012
5 491,20 € Ing. Richard Tomík Národné športové centrum
29. Október 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/15-2021
5 111,00 € Športový klub Štrba NŠC
31. Január 2013
Zmluva o poskytovaní trénerských služieb
11 2013
5 000,00 € Mgr. Jozef Krnáč Národné športové centrum
20. Január 2014
Rámcová dohoda o dodávke tovoru - tonery do tlačiační a CD - DVD nosiče
15 2014
5 000,00 € LASER servis Národné športové centrum
3. Február 2014
Zmluva o poskytovaní trenérskych služieb
23 2014
5 000,00 € Mgr.Jozef Krnáč Národné športové centrum
18. December 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.Z - 954/CM/2014
77 2014
5 000,00 € SND NŠC
27. Január 2015
Zmluva o poskytovaní trenérskych služieb
6 2015
5 000,00 € Mgr.Jozef Krnáč NŠC
25. Január 2016
Zmluva o poskytovaní trenérskych služieb
8 2016
5 000,00 € Mgr.Jozef Krnáč NŠC
25. Január 2016
Zmluva o poskytovaní trenérskych služieb
9 2016
5 000,00 € Mgr.art.Peter Cibák NŠC
8. Február 2016
Zmluva o poskytovaní trenérskych služieb
20 2016
5 000,00 € Mgr.art.Peter Cibák NŠC
17. Február 2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24 2016
5 000,00 € HDC team, občianské združenie NŠC
23. December 2021
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/87-2021
5 000,00 € Lyžiarsky klub SpeedSki Team NŠC
10. Jún 2022
Zmluva č. 02/TOP/32/2022 o spoločnom uskutočnení projektu v športe
02/TOP/32/2022
5 000,00 € Alena Procházková NŠC
11. Jún 2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
112 2018
4 712,00 € Mesto Partizánske NŠC
13. Jún 2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
155 2018
4 712,00 € Mesto Banská Bystrica NŠC
13. Júl 2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
209 2018
4 712,00 € Bratislavský samosprávny kraj NŠC