Centrálny register zmlúv

Štátny pedagogický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Partnerská zmluva
174/2022
0,00 € iCan, s.r.o. Štátny pedagogický ústav
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
169/2022
0,00 € PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Štátny pedagogický ústav
29. Jún 2022
Licenčná zmluva
173/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Dubnická Štátny pedagogický ústav
21. Jún 2022
Dohoda o použití vlastného, resp. iného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste
172/2022
0,00 € PhDr. Jozef Facuna, PhD. Štátny pedagogický ústav
16. Jún 2022
Licenčná zmluva
160/2022
0,00 € Mgr. Angelika Koprivňanská Štátny pedagogický ústav
16. Jún 2022
Licenčná zmluva
158/2022
0,00 € Mgr. Soňa Kampfová Štátny pedagogický ústav
16. Jún 2022
Licenčná zmluva
157/2022
0,00 € Mgr. Katarína Jakubcová Štátny pedagogický ústav
16. Jún 2022
Licenčná zmluva
156/2022
0,00 € Mgr. Gabriela Fungáčová Štátny pedagogický ústav
16. Jún 2022
Licenčná zmluva
155/2022
0,00 € PhDr. Jana Barloková Štátny pedagogický ústav
16. Jún 2022
Dohoda o použití vlastného, resp. iného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste
170/2022
0,00 € Mgr. Viera Bardoňová Štátny pedagogický ústav
14. Jún 2022
Licenčná zmluva
159/2022
0,00 € Klačková Lucia, Mgr. Štátny pedagogický ústav
14. Jún 2022
Licenčná zmluva
161/2022
0,00 € Kučerová Ľubica Štátny pedagogický ústav
8. Jún 2022
Licenčná zmluva
162/2022
0,00 € Bc. Katarína Kútniková Štátny pedagogický ústav
8. Jún 2022
Licenčná zmluva
163/2022
0,00 € Mgr. Angelika Okresová Štátny pedagogický ústav
8. Jún 2022
Licenčná zmluva
164/2022
0,00 € Ivana Richterová Štátny pedagogický ústav
8. Jún 2022
Licenčná zmluva
165/2022
0,00 € Bc. Janette Uváčková Štátny pedagogický ústav
8. Jún 2022
Licenčná zmluva
166/2022
0,00 € PaedDr. Daša Vetráková Štátny pedagogický ústav
6. Jún 2022
Memorandum o porozumení
167/2022
Doplnená
0,00 € Detský fond OSN (UNICEF) Štátny pedagogický ústav
27. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení služieb
112/2022
0,00 € Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. - Congress hotel Centrum Košice Štátny pedagogický ústav
27. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení služieb
114/2022
0,00 € HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o. Štátny pedagogický ústav