Centrálny register zmlúv

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0350
APVV-23-0350
199 520,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0372
APVV-23-0372
199 976,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0382
APVV-23-0382
159 710,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0399
APVV-23-0399
200 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0515
APVV-23-0515
134 056,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0556
APVV-23-0556
200 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0570
APVV-23-0570
120 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0629
APVV-23-0629
199 810,00 € Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0645
APVV-23-0645
157 647,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0650
APVV-23-0650
199 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0657
APVV-23-0657
199 992,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0005
APVV-23-0005
176 221,00 € Centrum biovied SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0039
APVV-23-0039
196 860,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0055
APVV-23-0055
199 652,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0062
APVV-23-0062
198 107,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0116
APVV-23-0116
200 000,00 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0158
APVV-23-0158
123 140,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0168
APVV-23-0168
199 950,00 € Ústav zoológie SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0186
APVV-23-0186
200 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0269
APVV-23-0269
199 959,00 € Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja