Centrálny register zmlúv

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0255
APVV-18-0255
238 802,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18. Jún 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0472
APVV-18-0472
249 904,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Jún 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0122
APVV-18-0122
180 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18. Jún 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0201
APVV-18-0201
230 000,00 € Ústav zoológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9. Máj 2017
podnájomná zmluva
5/155/2017
100,00 € "Učiteľské noviny, o.z." Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29. September 2017
Dodatok č.1 k podnájomnej zmluve
5/155/2017/000001
150,00 € "Učiteľské noviny, o.z." Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7. Apríl 2022
Autorská zmluva o dielo
1021006490
300,00 € A. Saez Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11. August 2020
Autorská zmluva o dielo
1019003022
150,00 € Aakash Goyal Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7. September 2020
Autorská zmluva o dielo
1019003060
300,00 € Abd Majid Wan Haliza Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. December 2012
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-ll-0021-09
VMSP-ll-0021-09-d3
0,00 € ABE Projekt s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostiedkov č. VMSP-P-0149-09
VMSP-P-0149-09
20 763,50 € ABE Projekt, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.VMSP-II-0021-09
VMSP-II-0021-09-d1
28 095,00 € ABE Projekt, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21. Máj 2012
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-ll-0021-09
VMSP-ll-0021-09-d2
28 095,00 € ABE Projekt, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0628
APVV-20-0628
236 343,00 € ABmerit, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0032
PP-H-EUROPE-21-0032
4 996,42 € ADDSEN, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0033
PP-H-EUROPE-21-0033
7 940,80 € ADDSEN, s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3. November 2020
Autorská zmluva o dielo
3420003849
300,00 € Adela Penesova Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17. Jún 2022
Autorská zmluva o dielo
5021006637
300,00 € Adela Penesova Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21. Február 2020
Autorská zmluva o dielo
1019002510
300,00 € Adrián Jalč Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26. Apríl 2021
Autorská zmluva o dielo
1020004034
150,00 € Adrián Jalč Agentúra na podporu výskumu a vývoja