Centrálny register zmlúv

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
143/CVTISR/2023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Jún 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023/Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
130/CVTISR/2023
0,00 € SNM - Spišské múzeum v Levoči Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
141/CVTISR/2023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
142/CVTISR/2023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Centrum vedecko-technických informácií SR
1. Jún 2023
Zmluva o partnerstve
138/CVTISR/2023
7 500,00 € FIRST Global Slovakia, o.z. Centrum vedecko-technických informácií SR
1. Jún 2023
Zmluva o partnerstve
139/CVTISR/2023
7 500,00 € FIRST Global Slovakia, o.z. Centrum vedecko-technických informácií SR
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
136/CVTISR/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola Centrum vedecko-technických informácií SR
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
137/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Centrum vedecko-technických informácií SR
29. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
135/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Máj 2023
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
133/CVTISR/2023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Centrum vedecko-technických informácií SR
23. Máj 2023
Zmluva o partnerstve
132/CVTISR/2023
20 000,00 € Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA (angl. náz.: Non - profit association SLOVAK INVEST AGENCY) Centrum vedecko-technických informácií SR
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 05/2021
131/CVTISR/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
123/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
124/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
125/CVTISR/2023
0,00 € Odborné učilište internátne Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
126/CVTISR/2023
0,00 € Gymnázium Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
127/CVTISR/2023
0,00 € Stredná športová škola Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
128/CVTISR/2023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola s VJM Centrum vedecko-technických informácií SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
129/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola veterinárna Centrum vedecko-technických informácií SR
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri príprave a prevádzkovaní centra vedy č. 70/CVTISR/2019
122/CVTISR/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Centrum vedecko-technických informácií SR