Centrálny register zmlúv

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Consortium Agreement
38/CVTISR/2024
0,00 € UNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES (ICFO-CERCA) Centrum vedecko-technických informácií SR
20. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. 04/2020
36/CVTISR/2024
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park Centrum vedecko-technických informácií SR
20. Február 2024
Memorandum o spolupráci v rámci rozvoja otvorenej vedy a vedeckej integrity
37/CVTISR/2024
0,00 € Slovak Reproducibility Network Centrum vedecko-technických informácií SR
14. Február 2024
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
33/CVTISR/2024
0,00 € Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Centrum vedecko-technických informácií SR
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
34/CVTISR/2024
0,00 € Obchodná akadémia Imricha Karvaša Centrum vedecko-technických informácií SR
13. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
32/CVTISR/2024
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Centrum vedecko-technických informácií SR
12. Február 2024
Zmluva č. 05/2024 o platbe členského príspevku do Zväzu múzeí Slovenska na rok 2024
31/CVTISR/2024
70,00 € Zväz múzeí na Slovensku Centrum vedecko-technických informácií SR
9. Február 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
14/CVTISR/2024
250,00 € Peter Olekšák Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke
27/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR
7. Február 2024
Dohoda o spolupráci
28/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Podtatranská knižnica v Poprade
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
29/CVTISR/2024
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
30/CVTISR/2024
0,00 € Súkromná spojená škola Centrum vedecko-technických informácií SR
7. Február 2024
Zmluva č. 06/2024 o platbe členského príspevku na rok 2024
1/CVTISR/2024
30,00 € Zväz múzeí na Slovensku Centrum vedecko-technických informácií SR
1. Február 2024
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027
23/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Moravská zemská knihovna v Brně
1. Február 2024
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
24/CVTISR/2024
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Centrum vedecko-technických informácií SR
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
25/CVTISR/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Centrum vedecko-technických informácií SR
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
26/CVTISR/2024
0,00 € Súkromná škola umeleckého priemyslu Centrum vedecko-technických informácií SR
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
22/CVTISR/2024
60 000,00 € Výskumná agentúra Centrum vedecko-technických informácií SR
26. Január 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie
21/CVTISR/2024
0,00 € Albín Škoviera Centrum vedecko-technických informácií SR
23. Január 2024
Dohoda o spolupráci
16/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici