Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2021
Licenčná zmluva
IU/2021/70034
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Slov Media Group s.r.o. - prevádzkovateľ Tv Romana
17. August 2017
Zmluva
IU/2017/62010
800,00 € Janette Motlová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-31-11-2011-R2
9 673,00 € 322, o. z. IUVENTA
12. November 2020
ZMLUVA o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
IU/2020/70120
4 276,80 € 3J s. r. o. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
2. December 2020
Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi
IU/2020/70124
7 657,20 € 3J s. r. o. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
25. Marec 2021
IU/2021/70014 o vykonávaní úloh v oblasti civilnej ochrany
IU/2021/70014
1 668,00 € 3J s. r. o. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
15. Marec 2022
ZMLUVA o vykonávaní úloh v oblasti civilnej ochrany
IU/2022/70052
955,00 € 3J s. r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. September 2017
Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, a o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov zaradených do
IU/2017/70059
5 112,00 € 3J s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti civilnej ochrany
IU/2018/70023
5 100,00 € 3J s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. Apríl 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040714
6 888,00 € 3run Slovakia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-ESC31-002262
6 000,00 € 3run Slovakia o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-12-E74-2013-R2
6 000,00 € 3run Slovakia, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
7. Február 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-ESC31-002343
Doplnená
6 740,00 € 5 heroes for the future in the community IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2019/70058
0,00 € A Centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby, zabezpečenie ubytovania, stravovania a nájom konferenčných miestností
IU/2013/70013
38 139,00 € A Premium Services, s.r.o. IUVENTA
19. December 2013
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich služieb č. 16014
IU/2013/70163
Doplnená
0,00 € A. En. Gas a.s. IUVENTA
19. December 2013
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 85014
IU/2013/70164
Doplnená
0,00 € A. En. Gas a.s. IUVENTA
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-13-E4-2013-R2
16 913,00 € A.D.E.L - Association for Development, Education and Labour, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-31-E31-2013-R2
14 645,00 € A.D.E.L - Association for Development, Education and Labour, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-3-SK02-KA105-000404
0,00 € A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour IUVENTA