Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70109
0,00 € Jozef Bechera – SHR, hotel ONDAVA, Hrnčiarská 1601/30, 091 01 Stropkov IUVENTA
13. Júl 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70108
0,00 € Hotel Vila Gross, s.r.o. IUVENTA
21. Júl 2011
Zmluva o pripojení
IU/2011/70136
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IUVENTA
2. August 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70115
0,00 € Welcome, spol. s.r.o., Tatra hotel IUVENTA
10. August 2011
Memorandum o spolupráci
IU/2011/70006
0,00 € OZ C.A.R.D.O. IUVENTA
10. August 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70140
0,00 € HIMEX PLUS, s.r.o. IUVENTA
11. August 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70010
0,00 € Juliana Kerestešová IUVENTA
8. September 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70139
0,00 € Wera-tour, s.r.o. Hotel Zelený Breh IUVENTA
8. September 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70111
0,00 € HIMEX, a.s. IUVENTA
23. September 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70007
0,00 € Světlana Drtilová IUVENTA
6. Október 2011
Dohoda o spolupráci
IU/2011/70152
0,00 € Občianske združenie Turnaj mladých fyzikov (TMF) IUVENTA
10. Október 2011
Zmluva o pripojení
IU/2011/70158
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
31. Október 2011
Dohoda o spolupráci
IU/2011/70165
0,00 € Občianske združenie Turnaj mladých fyzikov (OZ TMF) IUVENTA
31. Október 2011
Zmluva o spolupráci
IU/2011/70162
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR IUVENTA
31. Október 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory
IU/2011/70167
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
7. November 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70170
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Sládkovičovo IUVENTA
24. November 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby "Zvýhodnené firemné hovory plus"
IU/2011/70172
0,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA
25. November 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70175
0,00 € regióny.sk o.z. IUVENTA
25. November 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70176
0,00 € Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach IUVENTA
30. November 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70182
Doplnená
0,00 € Arcidiecézna Charita Košice - Krízové centrum IUVENTA