Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70033
Doplnená
0,00 € Mgr. Mária Biľová - MAYA IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70032
Doplnená
0,00 € Mgr. Mária Horníková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70031
Doplnená
0,00 € Róbert Furiel IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70030
Doplnená
0,00 € MVO PROXIMA IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70029
0,00 € Mgr. Lukáš Gajdoš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Jún 2018
Dohoda o spolupráci
IU/2018/70066
0,00 € Turnaj Mladých Fyzikov, o. z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70064
Doplnená
0,00 € Mgr. Marianna Potanovičová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70063
Doplnená
0,00 € Kario, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Jún 2018
Dohoda o skončení nájmu k Zmluve č. IU/2015/10027
IU/2018/10010
0,00 € akad. soch. Juraj Steinhubel IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Jún 2018
Dohoda o skončení nájmu k Zmluve č. IU/2016/10008
IU/2018/10011
0,00 € akad. soch. Juraj Steinhubel IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2018
Zmluva o dielo
IU/2018/50001
0,00 € VENTA PLUS spol. s r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Október 2018
Kolektívna zmluva na roky 2018 a 2019 pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
IU/2018/70105
Doplnená
0,00 € Základná organizácia SLOVES IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. November 2018
Zmluva o spolupráci
IU/2018/70106
0,00 € readyforsport s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. December 2018
Zamestnávateľská zmluva
IU/2018/70121
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. December 2018
Zamestnávateľská zmluva
IU/2018/70122
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. December 2018
Zamestnávateľská zmluva
IU/2018/70123
0,00 € Stabilita, d.d.s., a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2019
Zamestnávateľská zmluva č. 109005829
IU/2019/70001
0,00 € AXA d.d.s., a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Február 2019
Zmluva o spolupráci
IU/2019/70007
Doplnená
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Február 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70114
Doplnená
0,00 € Ing. Ľubomíra Kertész IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Február 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70115
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Gbúr IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže