Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby "Zvýhodnené firemné hovory plus"
IU/2011/70181
0,00 € HTK Mobile, s.r.o, obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na základe splnomocenstva IUVENTA
2. December 2011
Rámcová zmluva o vkladovom účte
IU/2011/70173
0,00 € Štátna pokladnica IUVENTA
2. December 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70183
0,00 € CVČ - JUNIOR IUVENTA
2. December 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70185
Doplnená
0,00 € Informačné centrum mladých Snina IUVENTA
2. December 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70184
0,00 € Regionálna rada mládeže Prešovského kraja IUVENTA
2. December 2011
Dohoda o spolupráci
IU/2011/70018
0,00 € IUVENTA ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
13. December 2011
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax
IU/KNP/2011/835
0,00 € Viera Bónová IUVENTA
14. December 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70188
0,00 € Regionálna rada mládeže Prešovského kraja IUVENTA
11. Január 2012
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax
IU/KNP/2012/999
0,00 € Dáša Budajová IUVENTA
18. Január 2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2011/70197
0,00 € CVČ Spektrum Prievidza IUVENTA
28. Marec 2012
Dodatok k Zmluve o dielo o poskytnutí súkromnej bezpečnosti IU/2008/70065
IU/2012/70033
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. IUVENTA
27. Apríl 2012
Dodatok k Zmluve o dielo č.: IU/2008/70064
IU/2012/70052
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. IUVENTA
2. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
IU/2012/70062
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IUVENTA
2. Máj 2012
Memorandum of Agreement 03/12/T
IU/2012/70044
0,00 € The Secretary General of the Council of Europe IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70110
0,00 € Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70111
Doplnená
0,00 € ANFEMATA, s. r. o. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70113
Doplnená
0,00 € SILVER SPOON, s.r.o. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70114
Doplnená
0,00 € SILVER SPOON, s.r.o. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70112
Doplnená
0,00 € TANKBAR, s.r.o. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70106
0,00 € Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. IUVENTA