Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70107
0,00 € Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70108
0,00 € Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. IUVENTA
17. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70109
0,00 € Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. IUVENTA
19. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70116
Doplnená
0,00 € Hotel Most Slávy, s. r. o. IUVENTA
29. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")
IU/2012/70122
Doplnená
0,00 € Dam Hotel, s. r. o. IUVENTA
8. November 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
IU/2012/70124
Doplnená
0,00 € Penzión pri Trojičke, s. r. o. IUVENTA
19. November 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
IU/2012/70127
Doplnená
0,00 € G.L. Hotely, a. s. IUVENTA
30. November 2012
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka - zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")
IU/2012/70130
0,00 € Jaroslav Kudroč IUVENTA
4. December 2012
Dodatok k zmluve č. IU/2010/10019 o nájme nebytových priestorov
IU/2010/10005
0,00 € IUVENTA AMAPOLA
18. Január 2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1370
0,00 € Mgr. Jarmila Žišková IUVENTA
18. Január 2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1375
0,00 € Mgr. Martin Mikulič IUVENTA
18. Január 2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1376
0,00 € Mgr. Alena Tomanová IUVENTA
18. Január 2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1377
0,00 € Mgr. Eva Majdlenová IUVENTA
18. Január 2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1378
0,00 € Martin Martinkovič IUVENTA
6. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
IU/2012/70136
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IUVENTA
6. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
IU/2012/70135
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. IUVENTA
25. Apríl 2013
Nájomná zmluva o prenájme plavárne a vzájomnej spolupráci
IU/2013/20003
0,00 € IUVENTA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
21. Máj 2013
Smlouva o spolufinancování - česko-slovenské stretnutie Eurodesku
IU/2013/70043
0,00 € IUVENTA Národní institut detí a mládeže
7. Jún 2013
SERVISNÁ ZMLUVA č.22/ 2013
IU/2013/70083
0,00 € COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. IUVENTA
23. Júl 2013
Nájomná zmluva
IU/2013/10026
0,00 € IUVENTA Hospodár Kamil