Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu Komprax - kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/2745
0,00 € Jakub Gazdík IUVENTA
21. Október 2013
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
IU/2013/70105
0,00 € IUVENTA Národné športové centrum
25. Október 2013
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
IU/2013/70144
0,00 € IUVENTA Národné športové centrum
17. December 2013
Zmluva č. S1018160 – registračný formulár afilácie pre program Select Plus
IU/2013/70162
0,00 € Microsoft lreland Operations Limited IUVENTA
19. December 2013
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich služieb č. 16014
IU/2013/70163
Doplnená
0,00 € A. En. Gas a.s. IUVENTA
19. December 2013
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 85014
IU/2013/70164
Doplnená
0,00 € A. En. Gas a.s. IUVENTA
3. Január 2014
Nájomná zmluva o prenájme plavárne a vzájomnej spolupráci
IU/2013/20020
0,00 € IUVENTA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
31. Január 2014
Zmluva o výpožičke
IU/2014/70008
0,00 € IUVENTA Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov
3. Február 2014
Zmluva o spolupráci
IU/2014/70009
Doplnená
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
28. Február 2014
Bártrová zmluva
IU/2014/70017
0,00 € Profesia, spol. s r.o. IUVENTA
4. Marec 2014
Dohoda o vykonaní exkurzie č. 1/2014
IU/2014/70011
0,00 € SLOVNAFT, a.s. IUVENTA
31. Marec 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/001
0,00 € Centrum voľného času IUVENTA
1. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/002
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej IUVENTA
1. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/003
0,00 € ABC Martin IUVENTA
1. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/004
0,00 € EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského IUVENTA
7. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/005
0,00 € Spojená škola IUVENTA
22. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/006
0,00 € Centrum voľného času Včielka IUVENTA
25. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/007
0,00 € Detský domov Dobšiná IUVENTA
19. Jún 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/010
0,00 € Mesto Sabinov IUVENTA
19. Jún 2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/009
0,00 € Občianske združenie OPEN IUVENTA