Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2017-1-SK02-KA105-001303
2017-1-SK02-KA105-001303-D1
0,00 € Občianske združenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2017-2-SK02-KA105-001438
2017-2-SK02-KA105-001438-D1
0,00 € Centrum nezávislej kultúry IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. December 2017
Dodatok č.1 k zmluve 2017-2-SK02-KA105-001475
2017-2-SK02-KA105-001475-D1
0,00 € Expression o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatok č.2 k zmluve 2016-1-SK02-KA105-000903
2016-1-SK02-KA105-000903-D2
0,00 € Občianske združenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatok č.2 k zmluve 2016-1-SK02-KA105-000922
2016-1-SK02-KA105-000922-D2
0,00 € O.z. Bylinka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatok č.1 k zmluve 2016-3-SK02-KA105-001165
2016-3-SK02-KA105-001165-D1
0,00 € Zduženie Slatinka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatok č.1 k zmluve 2016-3-SK02-KA105-001208
2016-3-SK02-KA105-001208-D1
0,00 € Modrá Sova, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatok č.1 k zmluve 2017-1-SK02-KA105-001299
2017-1-SK02-KA105-001299-D1
0,00 € Združenie Slatinka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatok č.1 k zmluve 2017-1-SK02-KA105-001308
2017-1-SK02-KA105-001308-D1
0,00 € Regionálne centrum mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Dodatook č.1 k zmluve 2017-1-SK02-KA105-001327
2017-1-SK02-KA105-001327-D1
0,00 € NEMAŽ IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI
IU/2018/70014
0,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Marec 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
NUCZV/2018/1
0,00 € Národný ústav celoživotného vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Máj 2018
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluva č. Z201818862_Z
Z201818862_Z_D1
0,00 € Up Slovakia, s. r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70040
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Gbúr IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70039
Doplnená
0,00 € Ing. Darina Čierniková- ANIMAS IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70038
Doplnená
0,00 € Jana Štrichelová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70037
Doplnená
0,00 € Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70036
Doplnená
0,00 € Monika Novosádová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70035
Doplnená
0,00 € Mgr. Mária Krkošková, PhD. - EDUMARY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2018/70034
Doplnená
0,00 € Mgr. Petrovičová Tatiana IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže