Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2014
Zmluva o dielo, Dokumentácia a štandardizácia vybraných procesov CPPPaP a CŠPP
88 ESF/2014
19 200,00 € BKS Úspech, s.r.o. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
24. November 2022
7 NP - 2022 Zmluva o krátkodobom nájme č. 3/2022/ZZ NP
7NP - 2022
271,40 € Slovenská národná knižnica Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
22. Júl 2014
Zmluva č. 1/NP/848/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/848/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
30. Október 2019
12 NP - 2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov, TN
12NP 2019
515,00 € 2 X N, spol. s r.o. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
9. September 2020
Nájomná zmluva č. 31 NP - 2020
31 NP - 2020
Doplnená
774,00 € 247 Consulting, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
25. Február 2014
Zmluva
1ESF/2014
14 640,00 € ACREA SR, spol. s r.o. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
17. September 2020
Dohoda o stáži v rámci Európskeho zboru solidarity č. p.: 3 EZS / 2020
3 EZS/ 2020
150,00 € Adriána Kruteková Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní grafických a tlačiarenských služieb
4/2016
17 880,00 € AEPress, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Október 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní grafických a tlačiarenských služieb č. 4/2016
18/2017 Dodatok č. k Zmluve č. 4/2016
1 380,00 € AEPress, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
20. Február 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní grafických a tlačiarenských služieb č.4/2016
5, Dodatok k zmluve č.4/2016
1 497,60 € AEPress, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
3. Júl 2019
Dodatok č.3 k Zmluve č.4(2016 o poskytovaní grafických a tlačiarenských služieb
9A/2019
2 980,00 € AEPress, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
24. Jún 2020
Rámcova dohoda č. 11 NP -2020
11 NP - 2020
Doplnená
62 000,00 € AEPress, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
9. Júl 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiacich s nájmom nebyt.priestorov, 6NP - 2019
14 NP - 2020
93,00 € AGROCONS NITRA, a.s Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
3. Apríl 2012
Poistná zmluva
51104537
1 014,65 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
3. Apríl 2012
Zmena poistnej zmluvy č. 51104537
511045371
676,54 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. September 2019
Zmluva o nájme č.647460919
3NP - 2019
Doplnená
76 209,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
3. Október 2019
Zmluva o nájme č. 119311019 (BB), 7 NP - 2019
7 NP - 2019
Doplnená
560,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
12. Február 2020
5 NP -2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)
5 NP -2020 Poiistná zmluva Allianz
Doplnená
1 566,02 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. Marec 2020
Dodatok č. 1 - Zmena poistnej zmluvy č. 9870109689 - Súhrnný návrh poistenej zmluvy č. 5NP-2020
7 NP - Dodatok k Zmluve č. 5NP - 2020
1 720,77 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. Marec 2020
č. 8 NP - 2020 Poistka č. 511119202, č. Návrhu 9870109689
8 NP - 2020
Doplnená
3 000,86 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie