Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
1 DZaP - 2024 Poistná zmluva
1 DZaP - 2024
100,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. Január 2024
Mandátna zmluva na výkon bezpečnostno-technickej služby, služby zabezpečenia ochrany pred požiarmi
1 - 2024
200,00 € Jozef Hradečný BTS - OPP Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
8. December 2023
Zmluva o nájme č. 217460124
1 DZ - 2023
74 483,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
20. December 2023
2 DZ - 2023 Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet
2 DZ - 2023
295,00 € Slovak Telekom, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
21. December 2023
Príkazná zmluva č. 2 HoDeKo - 2023
1 HoDeKo - 2023
100,00 € Mgr. Kristína Blažeková, PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
21. December 2023
Príkazná zmluva č. 2 HoDeKo - 2023
2 HoDeKo - 2023
500,00 € Mgr. Estera Kövérová, PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
15. November 2023
Zmluva o dielo 31 - 2023
31 - 2023
49 333,00 € Constructo s. r. o. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
8. November 2023
Memorandum o spolupráci
30 - 2023
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác 29 - 2023
29 - 2023
24 672,00 € ĽUDMILA, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
4. September 2023
Dobrovoľnícka Zmluva v rámci Európskeho Solidárneho Zboru č. p.: 2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000080687, OID: E10195319
4 ESZ - 2023
0,00 € Lara Naomi Farin Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. August 2023
Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. 7/2023
7 NP - 2023
990,00 € Mgr. Art. Magdaléna Kmeťková Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. August 2023
Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. 6/2023
6 NP - 2023
600,00 € Štefan Hodulík Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
1. August 2023
Dohoda o dobrovoľníctve v rámci Európskeho zboru solidarity
3 EZS - 2023
0,00 € Sofia Glasová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
20. Jún 2023
Partnerská zmluva o spolupráci pri realizácii projektu HoDeKoProM
28 - 2023
24 000,00 € Masarykova univerzita (MUNI) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. SUR/2021/25
SUR/2021/25
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Gerbová Miriama
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KP/MIX/2021/103
KP/MIX/2021/103
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hambálková Polčičová Božena
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. TM/PM/2020/27
TM/PM/2020/27
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hanusková Orlovská Veronika
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KP/MIX/2020/075
KP/MIX/2020/075
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Kmeťová Patrícia
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KP/MIX/2020/076
KP/MIX/2020/076
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Koniarová Lenka
2. Máj 2023
2 EZS - 2022 -3 Dohoda o dobrovoľníctve v rámci Európskeho zboru solidarity
2 EZS - 222-3
0,00 € Jhoana Maya Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie