Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác 31 - 2023
31 - 2023
24 672,00 € ĽUDMILA, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
4. September 2023
Dobrovoľnícka Zmluva v rámci Európskeho Solidárneho Zboru č. p.: 2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000080687, OID: E10195319
4 ESZ - 2023
0,00 € Lara Naomi Farin Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. August 2023
Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. 29/2023
29 - 2023
990,00 € Mgr. Art. Magdaléna Kmeťková Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18. August 2023
Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. 30/2023
30-2023
600,00 € Štefan Hodulík Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
1. August 2023
Dohoda o dobrovoľníctve v rámci Európskeho zboru solidarity
3 EZS - 2023
0,00 € Sofia Glasová Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
20. Jún 2023
Partnerská zmluva o spolupráci pri realizácii projektu HoDeKoProM
28 - 2023
24 000,00 € Masarykova univerzita (MUNI) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. SUR/2021/25
SUR/2021/25
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Gerbová Miriama
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KP/MIX/2021/103
KP/MIX/2021/103
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hambálková Polčičová Božena
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. TM/PM/2020/27
TM/PM/2020/27
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hanusková Orlovská Veronika
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KP/MIX/2020/075
KP/MIX/2020/075
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Kmeťová Patrícia
5. Máj 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KP/MIX/2020/076
KP/MIX/2020/076
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Koniarová Lenka
2. Máj 2023
2 EZS - 2022 -3 Dohoda o dobrovoľníctve v rámci Európskeho zboru solidarity
2 EZS - 222-3
0,00 € Jhoana Maya Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
19. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov č. 41/2023
5 NP - 2023
400,00 € Stredisko Kultúry Bratislava – Nové Mesto Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BB/2022/0834
KV/BB/2022/0834
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Marťuševová Ivana
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/PO/2022/0871
KV/PO/2022/0871
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Maxinová Ľubica
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/NR/2022/1018
KV/NR/2022/1018
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Molnárová Eva
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2021/0675
KV/KE/2021/0675
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Nagyová Tímea
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/ZA/2021/0555
KV/ZA/2021/0555
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Redayová Lucia
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/PO/2022/0960
KV/PO/2022/0960
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Schneiderová Laura
26. Marec 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2021/0586
KV/KE/2021/0586
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Sisiková Paula