Centrálny register zmlúv

Národný jadrový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
JAVYS, a. s. - Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z Národného jadrového fondu
2/2024
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Národný jadrový fond
13. Február 2024
HUMA-LAB APEKO, s. r. o. - Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z Národného jadrového fondu
1/2024
0,00 € HUMA - LAB APEKO, s. r. o. Národný jadrový fond
27. December 2023
13/2023 Zmluva o poskytnutí služby English4You
13/2023
0,00 € Ing. Natália Verešová - English4You Národný jadrový fond
30. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
11/2023
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. Národný jadrový fond
30. Október 2023
ENVICONSULT spol. s.r.o. - Rámcová zmluva na poskytovanie technickej podpory pri SEA procese
12/2023
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. Národný jadrový fond
10. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2023 z Národného jadrového fondu uzatvorený podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde v znení neskorších predpisov
10/2023
0,00 € Javys, a. s. Národný jadrový fond
28. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
9-2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Národný jadrový fond
10. August 2023
8/2023 Javys, a. s. - Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2023
8/2023
0,00 € Javys, a. s. Národný jadrový fond
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2023 z Národného jadrového fondu
7/2023
0,00 € HUMA - LAB APEKO, s. r. o. Národný jadrový fond
22. Jún 2023
6/2023 Allianz poistná zmluva Peugeot
6/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. Národný jadrový fond
13. Jún 2023
5/2023 JESS, a. s. - Kúpna zmluva kancelársky nábytok
5/2023
0,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Národný jadrový fond
20. Marec 2023
Rámcová zmluva o vkladových účtoch s individuálnym úročením
4/2023
0,00 € Štátna pokladnica Národný jadrový fond
27. Február 2023
3-2023 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2023 z NJF
3/2023
0,00 € Javys, a. s. Národný jadrový fond
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2023
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Národný jadrový fond
11. Január 2023
1/2023 Zmluva o poskytnutí služby English4You
1/2023
0,00 € Ing. Natália Verešová - English4You Národný jadrový fond
19. December 2022
11 - 2022 Kúpna zmluva klimatizačná jednotka LG
11/2022
0,00 € Národný jadrový fond Národný jadrový fond
19. December 2022
12- 2022 Kúpna zmluva klimatizačná jednotka LG
12-2022
0,00 € Národný jadrový fond Národný jadrový fond
19. December 2022
13-2022 Kúpna zmluva klimatizačná jednotka LG
13-2022
0,00 € Národný jadrový fond Národný jadrový fond
7. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
9/2022
0,00 € Spoločnosť GGFS s. r. o. Národný jadrový fond
18. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2022
0,00 € Slovak Telekom Národný jadrový fond