Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Rámcová zmluva o nájme nebytových priestorov
95/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
94/2024
2 832,00 € Peter Horváth, ABT a TPO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
92/2024
0,00 € EcoCocon s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
93/2024
0,00 € PIVOT + QARI, spol. s r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
90/2024
0,00 € EcoButt s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
91/2024
0,00 € SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
85/2024
0,00 € ECO URBAN GROUP spol. s r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
86/2024
0,00 € Hybrid House s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
87/2024
0,00 € PLQ Development s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
88/2024
0,00 € Resolve Group s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
89/2024
0,00 € ZERO emission company s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
60/2024
34 434,00 € Wisible s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
78/2024
0,00 € AUTOMATIC s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
79/2024
0,00 € FutureProspect s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
80/2024
0,00 € OLEJÁRI s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
81/2024
0,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
82/2024
0,00 € ADRIAN GROUP s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
83/2024
0,00 € GAMO a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
84/2024
0,00 € NEOPOLIS s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
74/2024
0,00 € FORLAK, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)