Centrálny register zmlúv

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
RÁMCOVÁ DOHODA ZKZ-32 -2022
ZKZ-32-2022
128 625,00 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
18. Marec 2022
ZMLUVA o výkone odbornej praxe ZOP – 34/2021
ZOP-34-2021
0,00 € 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
4. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
ZPS-26-2020
0,00 € A.F.S. System - IPM, s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
26. Október 2017
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi a BOZP
ZPS-30-2005
Doplnená
0,00 € A.F.S. system - IPM, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
ZPS-19-2022
0,00 € A.F.S. System – IPM, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20. Máj 2020
Kúpna zmluva
ZKZ-35-2020
198 000,00 € A.M.I. SLOVAKIA, s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
18. Február 2020
Zmluva o dielo
ZPS-05-2020
Doplnená
14 010,40 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
3. December 2021
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky vrátane ďalších súvisiacich služieb a licenčná zmluva
ZPS-26-2021
0,00 € ActivIT, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
31. Január 2022
Darovacia zmluva č. 2022-02
ZDF-01-2022
670,00 € ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
16. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí obchodnej vzorky
ZDH-04-2020
3 180,00 € ADRIAN MED s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
8. Október 2014
Nájomná zmluva č. 1115
ZNA-05-2014
Doplnená
0,00 € AGROBAN s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
19. Marec 2015
Dohoda o skončení Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckej záchrannej zdravotnej služby
ZPS-22-2005
0,00 € AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
8. November 2017
Zmluva o servisnej a revíznej činnosti EPS
ZPS-01-2009
0,00 € ALARM SLOVAKIA, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
13. August 2015
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
ZMA-03-2015
700,00 € Alexander Rumanovský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
12. Február 2016
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
ZMA-01-2016
750,00 € Alexander Rumanovský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
31. August 2017
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
ZMA-01-2017
0,00 € Alexander Rumanovský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
27. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
ZPS-18-2021
0,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
15. Január 2020
Poistná zmluva
ZPS-01-2020
Doplnená
25 193,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
2. Marec 2012
Poistná zmluva - dodatok
ZPS-27-2008
Doplnená
3 457,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
11. Január 2018
Zmluva o poskytnutí služby
ZPS-03-2018
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica