Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2021
Zmluva o spolupráci
POZ 419/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
5. Jún 2024
Dohoda o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v svislosti s prechodom činnosti zamestnávateľa
POZ 332/2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku
POZ 363/2024
5 000,00 € Bc. Nora Štrbová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 364/2024
0,00 € Bc. Tea Hovorková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
POZ 362/2024
65 491,20 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
19. Jún 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 360/2024
0,00 € MERCK SHARP & DOHME s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
POZ 359/2024
119 748,00 € Surgitech s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Jún 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 361/2024
215,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Jún 2024
Servisná zmluva
POZ 333/2024
2 875,00 € ISOHELP s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 352/2024
0,00 € Emma Hlinková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 353/2024
0,00 € Jana Dudášová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 354/2024
0,00 € Karolína Slobodníková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
POZ 355/2024
9 999,00 € KLEMO, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca
POZ 356/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Levice, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 357/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
POZ 343/2024
14 976,10 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Rámcová dohoda o hospitáciách v menocnici
POZ 344/2024
0,00 € SOFMEDICA Hungary Ltd. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 345/2024
0,00 € Simona Čičáková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 346/2024
0,00 € Katarína Sofia Bálintová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 347/2024
0,00 € Dominika Ďulajová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica