Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2021
Zmluva o spolupráci
POZ 419/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
22. Marec 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
POZ 134/2023
15 648,00 € PAREXEL International (IRL) Limited Irská republika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 135/202
0,00 € MUDr. Radovan Michal Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 136/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Marec 2023
Rámcová zmluva o sprostredkovaní
POZ 132/2023
11 999,00 € Med-integro s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 133/2023
0,00 € MUDr. Jakub Bača Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Marec 2023
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 131/2023
0,00 € Katarína Sudzinová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
POZ 127/2023
79 080,00 € smart healthcare solutions, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 128/2023
0,00 € Mgr. Michala Bubelíny Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
16. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
POZ 129/2023
255,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 130/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Sršňová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
15. Marec 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 126/2023
133,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
POZ 121/2023
0,00 € Ing. arch. Emil Krížo Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Marec 2023
Z m l u v a o spolupráci a absolvovaní praxe
POZ 95/2023
3 600,00 € Liga za duševné zdravie SR, o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
POZ 122/2023
34 098,59 € CMI spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe
POZ 123/2023
14,00 € PaedDr. Margaréta Hrčková, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 124/2023
35,00 € MUDr. Bc. Jakub Medal Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Marec 2023
Smlouva o zabezpečení praktického vyučování a odborné praxe
POZ 125/2023
0,00 € Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Marec 2023
Zmluva č. OEM-ES/414/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
POZ 118/2023
117 438,80 € Mesto Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 119/2023
70,00 € MUDr. Martin Vatecha Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica