Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
1110000126/000001
0,00 € SWAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Júl 2015
Zmluva o výpožičke SMV
1130000297
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. August 2015
Dotatok č. 1 - Zmluva o spolupráci
1130000147/000001
0,00 € Pony Express Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2015
Dohoda o integračnom zámere Regis. a identifikátora PO a pod. a IS MZVaEZ SR
1130000322
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2015
Dohoda o integračnom zámere ES štatistického úradu - METIS a IS MZVaEZ SR
1130000323
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2015
Dohoda o integračnom zámere Ústredného portálu verejnej správy a IS MZVaEZ SR
1130000324
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektron. služby - NASES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2015
Dohoda o integračnom zámere Registra a fyzických osôb a IS MZVaEZ SR
1130000325
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. August 2015
Dodatok č. 2 k zmluve Z2111012003401
1130000330/000002
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. September 2015
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201521015_Z
1130000339
0,00 € Paxtravel s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. September 2015
Integrácia projektu "Elektronizácia služieb..." na základe zmluvy o NFP
1130000342
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. September 2015
Dodatok č. 1 k Implementačnej zmluve
1110000167/000001
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. September 2015
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode o vytvorení a prevádzkovaní IS pre poskytovanie elektronických služieb MZVaEZ SR
1210000017/000003
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. September 2015
Dohoda o poskytnutí cest. výdavkov
1130000349
0,00 € Prof. PhDr.Roman Holec CSc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. September 2015
Dohoda o poskytnutí cest. výdavkov
1130000351
0,00 € Prof. PhDr.Dušan Kováč CSc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. September 2015
Dohoda o poskytnutí cest. výdavkov
1130000352
0,00 € PhDr. Edita IVANIČKOVÁ, CSc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. September 2015
Dohoda o poskytnutí cest. výdavkov
1130000354
0,00 € prof. PhDr. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Október 2015
Dodatok č. 1 k RZ o zabezpečovaní servisu a opráv motorových vozidiel
1210000021/000001
0,00 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Október 2015
Sublicenčná zmluva
1130000367
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Október 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov
1210000016/000001
0,00 € Štefan Široký - Wide Soft Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. November 2015
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finan.príspevku
1130000330/000003
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR