Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve č. LP/2015/194
1130000332/000002
0,00 € Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. LP/2015/249
1130000328/000001
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. December 2015
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201537769_Z
1130000490/000001
0,00 € Wallet, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Január 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
1130000147/000002
0,00 € Pony Express, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Január 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. V-1/2013
1130000510/000001
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Január 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
1130000174/000001
0,00 € Centrum účelových zariadení MV SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Január 2016
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií č. 270.011/2016-OKOM
1130000512
0,00 € ESET spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Január 2016
Dohoda o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií č. 248/2015-OKOM
1130000513
0,00 € Slovenské technické múzeum Košice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Január 2016
Dodatok č. 1 k memorandu medzi MZVaEZ SR a MK SR o spolupr. SK PRES
1130000308/000001
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Február 2016
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z2016563_Z
1130000514/000001
0,00 € Anatex, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Február 2016
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 01/2016-OKUD
1130000515
0,00 € Fond Obrodenia Prykarpatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Marec 2016
Administrative Cooperation Agreement n.230.116/2016-OLOG
1130000531
0,00 € DG Interpretation European Commission Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Marec 2016
Zmluva o spolupráci č. 02/2016-OKUD
1130000532
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Marec 2016
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č. Z20163443_Z
1230000009/000001
0,00 € Peter Šesták - KANPEX Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Marec 2016
Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o podnájme nehnuteľností zo dňa 30.12.2010
1130000536/000001
0,00 € REFIN,spol.s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov
1210000016/000002
0,00 € WIDE Soft s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.157/2016-OKOM
1130000553
0,00 € Mesto Svit Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.163/2016-OKOM
1130000552_1
0,00 € Združenie FEMAN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.466/2016-OKOM
1130000554
0,00 € Eurochild AISBL Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.263/2016-OKOM
1130000555
0,00 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR