Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.135/2016-OKOM
1130000556
0,00 € BE COOL, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.265/2016-OKOM
1130000557
0,00 € Áno pre život, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.200/2016-OKOM
1130000558
0,00 € Východoslovenská investičná agentúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.434/2016-OKOM
1130000559
0,00 € Materské centrum Podlavice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.158/2016-OKOM
1130000560
0,00 € Občianske združenie Roma Production Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.433/2016-OKOM
1130000561
0,00 € Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.148/2016-OKOM
1130000562
0,00 € Oľga Paštéková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.432/2016-OKOM
1130000563
0,00 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.143/2016-OKOM
1130000564_1
0,00 € PRERAG Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.446/2016-OKOM
1130000566
0,00 € Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.184/2016-OKOM
1130000567
0,00 € VALTEC spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.194/2016-OKOM
1130000568
0,00 € Energy Regulators regional Association (ERRA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.235/2016-OKOM
1130000570
0,00 € Mesto Levice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.517/2016-OKOM
1130000569
0,00 € Lifelong Learning Platform LLLPlatform Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.212/2016-OKOM
1130000571
0,00 € Spolok slovenských spisovateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.481/2016-OKOM
1130000572
0,00 € Centrum pre európske záležitosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.455/2016-OKOM
1130000573
0,00 € Evropský institut odkazu šoa, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.501/2016-OKOM
1130000574
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2016
Zmluva o záštite a o spolupráci č. 270.502/2016-OKOM
1130000575
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Máj 2016
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 680.466/2015-INSL
1210000034/000001
0,00 € Lamitec, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR