Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2016
Dohoda o pristúpení k zmluve o ochrane osobných údajov č. 310.898/2016-SBPI/1
1130000579
0,00 € Disig, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Máj 2016
Dohoda o pristúpení k zmluve č. D2013112501
1130000578
0,00 € Disig, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Máj 2016
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode č. 311.937/2012
1210000004/000003
0,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Máj 2016
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve č.680.752/2015-INSL
1210000031/000001
0,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Máj 2016
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve č.1210000030
1210000030/000001
0,00 € ROIN, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Máj 2016
Dohoda o spolupráci č. 2016070202
1130000584
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Máj 2016
Dohoda o spolupráci medzi MZVaEZ SR a GP SR
1130000585
0,00 € Generálna prokuratúra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2016
Zmluva o spolupráci
1130000586
0,00 € K Finance, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.540/2016-OKOM-1
1130000587
0,00 € European Commission Directorate-General for Translation Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2016
Zmluva o výpožičke diel 06/2016-OKUD
1130000588
0,00 € Ing. Peter Hargaš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.540/2016-OKOM-2
1130000589
0,00 € European Commission Directorate-General for Translation Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.604/2016-OKOM
1130000593
0,00 € Mestský ústav ochrany pamiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.631/2016-OKOM
1130000594
0,00 € SK spoločnosť pre zahraničnú politiku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.653/2016-OKOM
1130000595
0,00 € JESKO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.626/2016-OKOM-1
1130000596
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Digital Park II Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.626/2016-OKOM-2
1130000597
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Digital Park II Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.595/2016-OKOM
1130000598
0,00 € FIJET SLOVAKIA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.576/2016-OKOM
1130000599
0,00 € Rada mládeže Žilinského kraja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Zmluva o záštite a spolupráci 270.456/2016-OKOM
1130000600
0,00 € Mesto Košice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2016
Dohoda o poskytovaní údajov z a do registra fyzických osôb
1130000592
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR