Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2012
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
..............
0,00 € RYBA, spol.s.r.o. Správa účelových zariadení
4. Apríl 2012
Rámcová kúpna zmluva č.: 13/03/2012
13/03/2012
0,00 € ROTOS, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17. Apríl 2012
Kúpna zmluva (dodávky pekárenských výrobkov)
.....................
0,00 € Ing. Vojtech Gottschall - BAGETA Správa účelových zariadení
20. Apríl 2012
Rámcová dohoda č. 2/2012
2/2012..
0,00 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
24. Apríl 2012
Rámcová dohoda č. 123/03/2012
123/03/2012
0,00 € Frikas spol. s r.o. Správa účelových zariadení
25. Apríl 2012
Rámcová dohoda č. 1/2012
1/2012,
0,00 € KON-RAD, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
9. Máj 2012
Rámcová dohoda č. 3/2012
3/2012.
Doplnená
0,00 € LASER servis, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
3. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2010
Dodatok č. 1..
0,00 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
20. August 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť
Dodatok č. 1,
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo zahraničných vecí SR
4. September 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
1/2012...
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ústav na výkon väzby
4. September 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
2/2012.
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
24. September 2012
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
743.868-1/2012-INSL
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. Október 2012
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
743.868-3/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
3. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
743.868-2/2012-INSL
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
5. Október 2012
Zmluva o postúpení práv a povinností
,,,,,,,,
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí SR
5. Október 2012
Zmluva o postúpení práv a povinností
,,,,,,,,,
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí SR
5. Október 2012
Zmluva o postúpení práv a povinností
,,,,,,,,,,
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí SR
5. Október 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb
0,00 € TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
17. Október 2012
Darovacia zmluva č. 1/2012
1/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Rokytovce
17. Október 2012
Darovacia zmluva č. 3/2012
3/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Horné Hámre