Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2014
Zmluva o spolupráci
1110000088
0,00 € K Finance, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2014
Zmluva o výpožičke 37/2014 K NR SR
1130000025
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Jún 2014
Dohoda o absolvovaní stáže na stálej misii OSN v Ženeve
1130000043
0,00 € Norbert Smaho Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Jún 2014
Vodov.prípojka,montáž vodomeru,dodávka pitnej vody a odv.odpad.vôd Pražská 7
113000041
0,00 € Bratislavská vodárenska spol., a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Jún 2014
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky /montáž, vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
1130000041
0,00 € Bratislavská vodárenska spol., a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Júl 2014
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000052
0,00 € Prof. JUDr. Alexander Brostl, CSc. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Júl 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení. vzdelávania zamestnancov MZVaEZ SR v oblasti cudzích jazykov a o posúdení jazykových znalostí uzatvorenej 26. októbra 2011
1210000022/000002
0,00 € ORBIS PICTUS s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. September 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000058
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/2014
1130000031/000001
0,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. September 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000059
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. September 2014
Delimitačný protokol o prevode funk. miest na rok 2014
1130000060
0,00 € Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Október 2014
Delimitačný protokol o prevode funk. miesta na rok 2014
1130000073
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Október 2014
Delimitačný protokol o prevode funk.miesta na rok 2014
1130000074
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Október 2014
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000076
0,00 € Ján Chúpek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Október 2014
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000075
0,00 € Stane Ribič Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Október 2014
Delimitačný protokol o prevode funk. miest na rok 2014
1130000086
0,00 € Ministerstvo podohospod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Október 2014
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000092
0,00 € Pavol Poliak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Október 2014
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
1110000126
0,00 € SWAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Október 2014
Delimitačný protokol o prevode funk. miesta na rok 2014
1130000107
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. November 2014
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000134
0,00 € Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR