Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2015
Dohoda o spolupráci
1130000150
0,00 € Centr.vedecko-tech.inf.SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Január 2015
DODATOK č. 2 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 13. 12. 2013 na rok 2014
01/01/2015 - SAMRS
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Február 2015
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000152
0,00 € Ivan Beneš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Marec 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb
1130000156/000002
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Marec 2015
Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín č. 24022015
1230000001
0,00 € Marketing and Business Group, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130000159
0,00 € Dimitrios Kourkoulas Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Marec 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie č. LP/2014/254
1130000087/000002
0,00 € Liga za ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Apríl 2015
Zmluva o prevode správy majetku štátu
1130000160
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Apríl 2015
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000161
0,00 € Justičná akadémia SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Apríl 2015
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000162
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Apríl 2015
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000163
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Apríl 2015
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000164
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Apríl 2015
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000167
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2015
Licenčná zmluva
1130000170
0,00 € VPÚ DECO Bratislava a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Máj 2015
Zmluva o výpožičke
1130000174
0,00 € Centrum účelových zariadení MV SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a PMÚ SR
1130000176
0,00 € Protimonopolný úrad SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MH SR
1130000177
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MK SR
1130000178
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a ÚVO SR
1130000179
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MPSVaR SR
1130000180
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR