Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a ŠÚ SR
1130000181
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a ÚOOÚ SR
1130000182
0,00 € Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MPRV SR
1130000190
0,00 € Ministerstvo podohospod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MDVaRR SR
1130000191
0,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MO SR
1130000192
0,00 € Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MZ SR
1130000194
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MŠVVaŠ SR
1130000193
0,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MŽP SR
1130000195
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a ÚJD SR
1130000196
0,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Kolektívna zmluva pre zamenstnancov štátnej služby na rok 2015
1130000197
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2015
Kolek. zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo VZ na rok 2015
1130000198
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Jún 2015
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 311.937/2012
1210000004/000002
0,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Jún 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MS SR
1130000207
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Jún 2015
Dohoda medzi MZVaEZ SR a MV SR
1130000208
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Jún 2015
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
1130000210
0,00 € TooNet, s.r.o., Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Jún 2015
Dodatok č.2 k RD o prevádzkovaní infomačného systému pre poskytovanie elektronických služieb MZVaEZ SR
1210000017/000002
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Dohode o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému
1230000004/000001
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Jún 2015
Memorandum MZVaEZ SRa MZVaEZ Luxemburska
1130000214
0,00 € Ministère des Affaires étrangères et européennes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Júl 2015
Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení diela
1130000201/000001
0,00 € Dot2dot, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Júl 2015
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Martina Krišková
1130000248
0,00 € Martina Krišková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR