Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 11/2024-FINO
1130001922
166 578,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2018
Delimitačný protokol č. 11/20
1130001218
163 853,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA.
163 497,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Jún 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní tréningov zručností
1230000003
161 250,00 € Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Jún 2016
Rámcová dohoda o zabezpečení konferenčného servisu (230.409/2016-OLOG)
1230000015
159 600,00 € REK FILM, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Jún 2015
Zmluva o dielo č. 04/2015-OVDI
1130000209
158 932,80 € Ailes International s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Február 2021
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000498
157 069,50 € TooNet, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/5/2013-FINO
156 995,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. Február 2016
Zmluva o realizácii podujatia č. 500.176/2016-PRES
1130000520
156 078,00 € Agentúra EVKA, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Máj 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/1/2013-FINO
156 022,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo financií SR
7. Máj 2024
RD - čítačky dokladov, skenerov odtlačkov prstov a podpisových tabletov
1210000178
154 440,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/1
1130000654
154 269,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000020
152 525,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. November 2016
Delim. prot. o prevode funkčných miest a prostriedkov št. rozpočtu na 2016
1130000884
152 268,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Január 2021
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
009679/2020-MIB-84/3
152 100,00 € WDS Solutions s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. September 2014
Zmluva na poskytovanie služieb
1110000118
150 660,00 € BSP Solutions, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Jún 2015
Dohoda o strategickom partnerstve č.01/2015
1130000206
150 000,00 € Slovenská atlantická komisia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Október 2016
Zmluva o strategickom partnerstve č. 01/2016
1110000248
150 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2023
Donor Agreement between Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and United Nations Environment Programme
1110000737
150 000,00 € United Nations Environment Programme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Delimitačný protokol č. 4/2024-FINO
1130001963
149 486,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR