Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2014
Zmluva na poskytovanie služieb
1110000118
150 660,00 € BSP Solutions, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Jún 2015
Dohoda o strategickom partnerstve č.01/2015
1130000206
150 000,00 € Slovenská atlantická komisia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Október 2016
Zmluva o strategickom partnerstve č. 01/2016
1110000248
150 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2023
Donor Agreement between Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and United Nations Environment Programme
1110000737
150 000,00 € United Nations Environment Programme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Delimitačný protokol č. 4/2024-FINO
1130001963
149 486,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/01/07 o posytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci SR z programu Slovakaid
SAMRS/2012/01/07
149 392,50 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Aqua - geo s.r.o.
2. December 2015
Rámcová dohoda o preprave osôb vozidlami kategórie M3 a poskytnutí súvisiacich služieb č. 500.145/2015-PRES/1
1130000465
148 860,00 € Synerta Transport s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete č. 042128/2023-OOIK-1
1110000752
147 165,32 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Jún 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta
1130000203
147 156,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cuzích jazykov č. 048460/2021-AKAD-6
1230000029
146 529,00 € Orbis Pictus SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o podnájme nehnuteľnosti
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o podnájme nehnuteľnosti
142 458,41 € REFIN spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
14. November 2013
Zmluva o kúpe proxy servera a poskytovaní užívateľskej podpory
311.344/2013-OIKT
142 393,00 € TooNet, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo „Podchytenie poškodeného stropu garáží – realizácia“
1110000820
141 438,00 € Leroto s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Máj 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/6
1130000615
141 202,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Apríl 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní skupinovej výučby francúzskeho jazyka
1210000005
140 905,20 € CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. December 2017
Realizačná zmluva odber elektriny a plynu
1110000283
140 519,44 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva na zariadenia na špeciálne použitie
1110000704
139 674,00 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Apríl 2014
Delimitačný protokol funk. miest a prostriedkov štát. rozpočtu na rok 2014
1130000010
139 521,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Marec 2016
Objednávka na základe rámcovej dohody č. 130.148/2015-OVDI/1
Objednávka č. 1230000006/000001
139 225,50 € DOLIS s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Júl 2015
Zmluva o dielo
1110000202
138 000,00 € SOAR, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR