Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením služby na organizovanie konferencie – „Konferencie kybernetickej bezpečnosti v regióne OBSE, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 06. 2019 v Bratislave“, č.058677/2019-ODME-0086509
1110000371
136 019,32 € Best Hotel Properties a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta na rok 2015
1130000183
135 727,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.1/2019
1130001346
134 500,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Marec 2017
Dodatok č.3 k rámcovej dohode o zhotovení tlačovín č.002619/2017-SLUŽ
1210000016/000003
133 999,00 € WIDE Soft s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č.5/2017
1130001030
133 394,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000014
132 195,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR 2/2019
1130001354
131 079,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest
1130000211
130 866,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. December 2015
Zmluva o dielo a o licencii na použitie diela č. 500.879/2015-OKOM
1130000473
129 966,00 € KENDU, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/4/2013-FINO
128 637,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad vlády SR
9. December 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.03/2019
1130001426
127 734,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Jún 2015
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode
1110000190
127 689,48 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Január 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov
1210000029
127 571,34 € ORBIS PICTUS s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením služby na organizovanie konferencie – „Konferencie o reforme a správe bezpečnostného sektora v regióne OBSE , ktorá sa uskutoční v dňoch 9.-10.9.2019 v Bratislave“
1110000385
126 598,80 € Best Hotel Properties a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podpory a rozšírenie licencií
1110000593
125 064,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2014
Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov
1210000016
125 000,00 € Štefan Široký - Wide Soft Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. September 2021
Kúpa sieťových zariadení podpora a licencie
1110000534
124 971,17 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a rack serverov
1210000168
124 812,00 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/3/2013-FINO
124 384,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo škosltva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2012
Rámcová dohoda č. 1/2011
1/2011..
124 000,00 € Štefan Široký - Wide Soft Ministerstvo zahraničných vecí SR