Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA
111 663,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo hospodárstva SR
25. Apríl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 12/2024-FINO
1130001920
110 749,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
1130001713
110 208,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. August 2022
Zmluva o postúpení poskytnutej finančnej pomoci
1130001720
110 208,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.09/2019
1130001427
109 356,23 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. September 2020
ZoD "Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 MZVEZ SR"
1110000469
108 787,36 € KOLTEN, spol. s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Máj 2019
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1
1110000364
108 766,88 € KOLTEN, spol. s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA.....
108 539,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo školstv, vedy, výskumu a športu SR
13. August 2018
Delimitačný protokol č.8/2018
1130001219
108 504,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Zmluva o dielo a o licencii na použitie diela č. 225/2015-OKOM
1130000484
108 305,00 € Slovenská asociácia interiérových dizajnérov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.3/2018
1130001163
105 951,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Január 2022
Zabezpečenie licencií a služieb
1110000556
105 840,00 € exe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č. 12/2019
1130001352
105 801,00 € Úrad jadrového dozoru SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2015
1130000366
105 391,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Jún 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.6/2019
1130001326
105 054,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. December 2015
Rámcová dohoda o preprave osôb vozidlami kategórie M1 a M2 a o poskytnutí súvisiacich služieb č.500.145/2015-PRES/2
1130000464
104 808,00 € Synerta Transport s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1093/2023
1130001820
104 549,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/4
1130000669
104 249,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č. 10/2018
1130001164
103 272,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov
1210000109
103 200,00 € Orbis Pictus SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR