Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2014
Zmluva o analýze k rámcovej dohode o vytvorení a prevádzkovaní IS
1110000112
2 040 792,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2022
RD o zabezpečení prepravy zásielok
1210000154
2 040 000,00 € R-Cargo Slovakia s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2022
RD o zabezpečení prepravy zásielok
1210000155
2 040 000,00 € KUEHNE+NAGEL s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Júl 2021
Zmluva o komerčnom poistení
1210000133
2 026 221,60 € Uniqa poisťovňa, a.s., Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. December 2014
Zasielateľská rámcová dohoda
1110000141
2 000 000,00 € R-Cargo Slovakia s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. December 2014
Zasielateľské rámcová dohoda
1110000142
2 000 000,00 € KUEHNE+NAGEL s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Január 2013
Kontrakt na rok 2013 uzavretý v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002
,.,,
Doplnená
1 970 800,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. November 2021
Kúpna zmluva na rezidenciu VZÚ Washington, Virginia
1140000005
1 891 273,75 € Ashish Sharma, Param Sharma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Apríl 2021
Zmluva o finančnom príspevku na projekt "Tvorba pracovných miest v sektore vodného a odpadového hospodárstva v Maroku"
1130001488
1 875 000,00 € Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Október 2019
Zmluva o technicko-organizačnom zabezpečení Ministerskej rady OBSE 2019
1110000392
1 794 611,00 € Incheba, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Marec 2022
Zmluva na nákup Microsoft produktov a služieb v programe Enterprise
1110000565
1 599 298,56 € exe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000045
1 485 842,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
1130000045/000002
1 485 842,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Október 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000045/000003
1 485 842,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. December 2015
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000045/000004
1 485 842,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Júl 2014
Dodatok č. 1 ku kontraktu uzatvorenému dňa 13. 12. 2013 na rok 2014
1132014
1 462 274,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Jún 2016
Zmluva o zabezpečení audiovizuálnej, tlmočníckej a konferenčnej techniky a o poskytovaní služieb
1210000054
1 400 999,58 € MONOGRAM Techlologies, spol. s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Október 2012
DELIMITAČNÝ PROTOKOL
,,,,,,,
1 281 256,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Úrad vlády SR
27. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 808/2016
1130000879
1 190 802,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. August 2015
Memorandum medzi MZVaEZ SR a MK SR o spolupr. SK PRES
1130000308
1 136 540,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR