Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2018
Zabezpečenie prepravy zásielok
1210000089
1 080 000,00 € KUEHNE+NAGEL s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2018
Zabezpečenie prepravy zásielok
1210000090
1 080 000,00 € R-Cargo Slovakia s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Máj 2022
Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky
1110000597
1 079 978,40 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. August 2022
Zmluva o partnerstve
1130001708
Doplnená
1 057 449,13 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Október 2017
Zmluva o partnerstve č.126288/2017
1130001095
1 013 486,02 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T865
1130001353
999 834,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Jún 2017
Grantová zmluva SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 projektu Hardvérové vybavenie národného VIS-u
1130001033
995 781,07 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Január 2020
Dodatok č. 4 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 projektu Hardvérové vybavenie národného VIS-u
1130001033/000004
994 813,68 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Október 2012
Delimitačný protokol
,,,,,
909 908,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Máj 2011
Zmluva o podpore Microsoft Premier Support
PS-205/11
Doplnená
896 448,00 € Microsoft Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
13. November 2018
Zmluva o spolupráci víza
1110000330
862 106,00 € VF Worldwide Holdings Ltd. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Júl 2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ALS08-SA/0006
Dodatok č. 1
836 121,60 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1110000673
791 450,00 € ZSE Energia a.s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. November 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.4/2019
1130001423
752 333,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2017
Služby údržby a rozvoja ESSR
1110000288
676 224,00 € DWC Slovakia a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2019
Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 5
1210000101
671 580,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Január 2021
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov
1210000123
654 074,27 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2019
Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3
1210000099
646 269,60 € AUTOCONT s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Jún 2018
Delimitačný protokol č.4/2018
1130001193
640 755,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. November 2016
Zmluva o výpožičke č.230.800/2016-OLOG
1130000885
633 905,00 € Slovenská filharmónia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR