Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2018
Služby mobilného operátora
1210000087
617 954,94 € Orange Slovensko,a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2017 č.4/2017
1130001032
602 545,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. December 2022
Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a inej výpočtovej techniky
1210000156
599 998,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Júl 2017
Positná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení
1110000262
598 180,80 € Union poisťovňa, a. s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2022
Dodatok 1 Zmluva o dielo ZÚ Londýn
1110000516/000001
567 697,59 € AVERS, spo.s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Júl 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
1210000024
550 000,00 € Orange Slovensko,a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní cateringu a služieb súvisiacich s cateringom číslo 500.189/2015-OLOG/1
1210000049
537 600,00 € CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
1110000675
535 109,25 € Slovenský plynárensky priemysel,a.s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011Y019 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2"
1130001428
530 977,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Marec 2016
Zmluva o dodaní a montáži interiérového vybavenia č. 500.850/2015-PRES
1130000540
518 016,02 € NOVA INTERIER STUDIO, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/002645-013
1210000165
499 500,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere údajov a žiadostí o vízum
1110000776
470 455,20 € Dillon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Február 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. 2/2021 k projektu č. 301011AVC3
1140000004
470 005,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 423/2022 k projektu č. 301011BTY8
1130001647
459 030,00 € Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22210420057
455 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad vlády SR
26. Júl 2013
Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení
01082013
450 000,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. August 2015
Rámcová dohoda o ubytovaní
1210000044
445 000,00 € Austria trend Hotel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. August 2015
Rámcová dohoda o ubytovaní
1210000045
445 000,00 € Best Hotel Properties a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. August 2015
Rámcová dohoda o ubytovaní
1210000046
445 000,00 € DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. August 2015
Rámcová dohoda o ubytovaní
1210000047
445 000,00 € Eurovea, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR