Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. August 2015
Rámcová dohoda o ubytovaní
1210000048
445 000,00 € Carlton Property, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. November 2023
Rámcová dohoda o kúpe sieťových prvkov
1210000167
442 200,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní cateringu a služieb súvisiacich s cateringom 500.189/2015-OLOG/2
1210000050
421 200,00 € CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. November 2021
Grantová zmluva č. SK 2020 ISF SC1/NC1/A1 projektu Podpora národného vízového informačného systému
1130001594
398 309,63 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. November 2011
Zmluva o zabezpečení vzdelávania zamestnancov MZV SR v oblasti cudzích jazykov a o posúdení jazykových znalostí
..
396 000,00 € Orbis Pictus, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
30. August 2018
Zmluva o dielo ochrana pred zatápaním
1110000316
392 400,00 € AVA-stav, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2016
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
1210000058
392 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. August 2015
Delimitačný protokol
1130000335
388 003,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo „Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn“ č. 061531/2021, 15-I/ZÚ SR LONDÝN/21
1110000516
377 350,71 € AVERS spol. s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Marec 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní skupinovej
1210000001
363 685,20 € Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. November 2015
Zmluva na poskytovanie služieb
1110000225
363 456,00 € ANEXT, a. s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
1110000629
358 980,00 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb ku komplexnému systému na vytváranie, výmenu, manipuláciu a ochranu citlivých a utajovaných informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVEZ SR a zastupiteľskými úradmi SR č. 032579/2024-OOIK-1
1110000836
358 776,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. September 2017
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb ZÚ Londýn
1110000266
357 600,00 € REMING CONSULT a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
1110000806
356 832,00 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
1110000111
356 040,00 € KPMG Slovensko spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. November 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
310.178/2015-SBPI
355 968,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ku komplexnému systému na vytváranie, výmenu, manipuláciu a ochranu citlivých a utajovaných informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVEZ SR a zastupiteľskými úradmi SR
1110000712
355 176,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Apríl 2019
Vykonávací protokol uzatvorený k Dohode o strategickom parnerstve zo dňa 29. marca 2019
1130001295
350 000,00 € GLOBSEC, o.z. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 031848/2023-OOIK-1
1110000713
349 938,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR