Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/2
1130000655
296 706,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/01/04 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
SAMRS/2012/01/04
286 781,32 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.
29. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
1210000152
284 742,00 € Orange Slovensko,a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. September 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
1110000090/000001
277 737,57 € OAT spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. December 2021
Zmluva o združenej dodávke plynu
1110000545
274 896,06 € Slovenský plynárensky priemysel,a.s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Jún 2016
poskytovanie služiieb a zabezpečenie technického a konferenčného vybavenia
1210000056
266 596,13 € YVENTECH, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Delimitačný protokol 2024 č. 3/2024
1130001962
266 415,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní servisných a podporných služieb pre Dielo „Implementácia komplexného systému pre prenos, výmenu, správu a ochranu utajovaných informácií na ústredí MZVEZ SR a zastupiteľských úradoch SR, s prepojením na informačné systémy EÚ
1110000790
265 200,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. August 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2017 č.7/2017
1130001049
257 131,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. August 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000057
253 978,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Júl 2023
SLA zmluva IS Konsolidačná platforma údajov
1110000748
250 464,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/3
1130000670
249 696,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. August 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.11/2019
1130001363
246 597,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
1110000377
244 080,00 € TooNet, s.r.o., Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000021
241 598,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. September 2018
Zmluva o partnerstve
1130001231
239 807,56 € ÚNMS SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Júl 2016
Rámcová dohoda o realizácii sprievodného programu počas predsedníctva SR
1230000017
239 218,20 € La Idea s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130001876
233 931,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. December 2022
Zmluva o zabezpečení licencií a podpory
1110000672
231 264,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA....
230 317,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR