Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/02/08 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
SAMRS/2012/02/08
197 080,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAVIO o.z.
20. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/5
1130000653
197 055,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest
1130000184
192 878,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/01/03 o poskytnutí dotácie na realizáciu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
SAMRS/2012/01/03
192 211,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Občianske združenie Dvojfarebný svet
26. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 045949/2019-INPO
1110000359
190 320,00 € ART RESTAURO SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/02/05 o posytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci SR z programu Slovakaid
SAMRS/2012/02/05
189 836,10 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.
26. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000044
186 274,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
1130000044/000002
186 274,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Október 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000044/000003
186 274,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. December 2015
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000044/000004
186 274,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podpory
1110000592
181 603,20 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/2013-FINO
181 429,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Jún 2016
Dodatok č.1 k zmluve o exteriérových pavilónoch č. 23/2015-OLOG
1130000541/000001
180 667,47 € A-STUDIO s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 045141/2002-OOIK-1
1110000602
180 370,95 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Február 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130000154
180 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA...
179 497,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo financií SR
10. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/02/02 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
SAMRS/2012/02/02
179 166,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.
30. Jún 2016
Zmluva o spolupráci 271.023/2016-OKOM
1130000698
178 000,00 € Slovenské národné divadlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Marec 2016
Zmluva o zabezpečeni dočasných exteriérových pavilónov č. 23/2015-OLOG
1130000541
175 281,03 € A - STUDIO s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Jún 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 8/2024-FINO
1130001968
169 476,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR