Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
55/23
5 000,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica Trenčín
28. Marec 2023
Zmluva č. 10/2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
54/23
0,00 € Pediatria Šenkvice s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
27. Marec 2023
Zmluva č. 003/2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
53/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
23. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov
519/23
76 635,88 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.11.2022
518/23
298 868,22 € Devis.sk s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
22. Marec 2023
Zmluva č. 86/2023 o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe
52/23
0,00 € Národný ústav detských chorôb Fakultná nemocnica Trenčín
21. Marec 2023
Dohoda o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
50/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Mgr. Močková
21. Marec 2023
Dohoda o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe v rámci psychoterapeutického výcviku
51/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Mgr. Monika Kromková
17. Marec 2023
Darovacia zmluva
49/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Ján Chovanec
15. Marec 2023
Dodatok č. 8 k Poistnej zmluve č. 9102023208 o poistení majetku
517/23
1 317,17 € Union poisťovňa a.s. Fakultná nemocnica Trenčín
15. Marec 2023
Sublicenčná zmluva
48/23
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Fakultná nemocnica Trenčín
13. Marec 2023
Dohoda o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe v rámci psychoterapeutického výcviku
47/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Mgr. Mária Anyalaiová PhD.
13. Marec 2023
Dodatok č. 28 k Zmluve č. 62NFAS000918
516/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
10. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
45/23
154 078,50 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica Trenčín
10. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
46/23
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala a.s. Fakultná nemocnica Trenčín
9. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
41/23
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala a.s. Fakultná nemocnica Trenčín
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2023
514/23
0,00 € MIDAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
9. Marec 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve č. ÚHL RK - 35/4-23
515/23
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok
9. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
42/23
180 647,85 € Unipharma - 1. slovenská lekárnicka akciová spoločnosť Fakultná nemocnica Trenčín
9. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
43/23
7 920,00 € INTEC PHARMA s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín