Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
74/24
0,00 € Slovanet a.s. Fakultná nemocnica Trenčín
11. Apríl 2024
Dodatok č. 38 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000118
527/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.
10. Apríl 2024
Dohoda o vysporiadaní práv a povinností z Koncesnej zmluvy
73/24
0,00 € Hospital Catering Solutions s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 90/2024
72/24
591 134,71 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Trenčín
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2022
68/24
0,00 € RAWMAT Trade s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
8. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín
69/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Medicyt, s.r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
70/24
0,00 € MUDr. Eva Kozempelová, praktický lekár pre deti a dorast Fakultná nemocnica Trenčín
8. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti radiačnej ochrany
526/24
180,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
8. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
71/24
0,00 € Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
5. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
66/24
66 386,56 € Food Factory Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
5. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
67/24
33,80 € Food Factory Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
4. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní epidemiologického prieskumu
65/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín OASIS Diagnostics S.A.
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
63/24
150,00 € Fakultná nemocnica Trenčín RBK s.r.o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
525/24
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
3. Apríl 2024
Zmluva o servisnej činnosti
64/24
630,00 € CUPRSYSTEMS s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín
42/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín CeGyS, s.r.o.
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín
43/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Zdravotná doprava, s.r.o.
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín
44/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín
47/24
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Ján Kučerka - AUTOSERVIS JAMES
2. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
61/24
12 840,00 € AG FOODS SK s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín