Centrálny register zmlúv

Národný ústav reumatických chorôb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
1903/2024
100 936,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
1904/2024
410 535,03 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav reumatických chorôb
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20233053_Z zo dňa 21.04.2023
407/2024
31 645,92 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a servisnej činnosti
1902/2024
6 912,00 € Tatramed Software s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1900/2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Slovenská únia proti osteoporóze, o.z.
9. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
1899/2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
3. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby BOZP a OPP
1898/2024
7 699,32 € DATRIX, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
28. Marec 2024
Návľh poistnej zmluvy č. 3559010541 (PZP)
1894/2024
338,71 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný ústav reumatických chorôb
28. Marec 2024
Poistná zmluva 11-323635 (POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)
1895/2024
1 056,00 € Union poisťovňa, a. s. Národný ústav reumatických chorôb
28. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo:1009901827
1893/2024
9 046,36 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný ústav reumatických chorôb
28. Marec 2024
ZMLUVA o výkone odbornej praxe
1896/2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Národný ústav detských chorôb
25. Marec 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
1891/2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Fakultná nemocnica Trnava
25. Marec 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
1892/2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
1889/2024
2 435,40 € JK-TRADING, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
Zmluva R.č. 1890/2024
51 689,88 € JK-TRADING, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
18. Marec 2024
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
230_2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb AnaptysBio, Inc.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
1887/2024
0,00 € ENSARA, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
22. Február 2024
Zmluva na servis
1886/2024
0,00 € ELVYT, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
21. Február 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
1885/2024
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Dolnooravská nemocnica s polilinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
20. Február 2024
Rámcová dohoda
1884/2024
78 012,48 € Roche Slovensko, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb