Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda c 23_15_060_135 o poskytnutí príspevku int cislo 1954_23
Z202303010
17 116,07 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
31. Marec 2023
Dohoda c 23_15_060_136 o poskytnutí príspevku int cislo 1955_23
Z202303011
22 250,85 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
31. Marec 2023
Dohoda c 23_15_060_137 o poskytnutí príspevku int cislo 1956_23
Z202303012
17 116,09 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy_int_cislo_1951_23
Z202303009
0,00 € ZSDIS, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
17. Marec 2023
Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a dr.stav.odpadu v roku 2023_int cislo 1950_23
Z202303008
7 072,00 € Obec Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce
14. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študenta int cislo 1946_23
Z202303007
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Univerzita Konštantína Filozofa
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb TV_interne c 1944_23
Z202303005
0,00 € DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb TV_interne c 1945_23
Z202303006
0,00 € DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
6. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410385249 interne cislo 1943_23
Z202303004
0,00 € ZSE Energia, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
1. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb int cislo 389_23
Z202303001
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
1. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu int cislo 1941_23
Z202303002
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Ondrej Vrbiniak
1. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní ICT služieb int cislo 1942_23
Z202303003
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
28. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študenta int cislo 1940_23
Z202302009
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa Psychiatrická nemocnica Hronovce
27. Február 2023
Rámcová dohoda č. 1939/23 na nákup ŠZM
Z202302008
2 421,16 € DISPOLAB ŽILINA s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
23. Február 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy _int_c_1938_23
Z202302007
0,00 € ZSDIS, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
10. Február 2023
Dodatok č. 47 k zmluve č. 06NPSY000211_int c 388_23
Z202302006
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovńa Psychiatrická nemocnica Hronovce
6. Február 2023
Zmluva o spolupraci pri zabezpečení odbornej praxe študenta int c 1937_23
Z202302005
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Univerzita Konštantína Filozofa
3. Február 2023
Dodatok č. 35 k zmluve 74NVSC000414 int c 387_22
Z202302002
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
3. Február 2023
Rámcová dohoda c 1933_2023 o predaji výdajníkov vody a zabezpečení dodávok pitnej vody
Z202302003
0,00 € Aquaservis Slovakia s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
3. Február 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci _int 1936_23
Z202302004
0,00 € Detenčný ústav Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce