Centrálny register zmlúv

Psychiatrická nemocnica, Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Zmluva _ 80 _ 2023 o združenej dodávke zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na rok 2024
80/2023
Doplnená
337 608,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
1. December 2023
Zmluva _ 1 _ 2024 o poskytovaní služieb
1/2024
5 400,00 € Top privacy services s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Kremnica
4. December 2023
Zmluva _ 110 _ 2023 o poskytovaní služieb
110/2023
8 035,20 € LCS ELECTRONICS, spol. s r.o. Košice Psychiatrická nemocnica, Kremnica
30. November 2023
Dohoda _ 117 _ 2023 o poskytnutí náborového príspevku
117/2023
1 000,00 € Darina Golhová Psychiatrická nemocnica, Kremnica
30. November 2023
Dohoda _ 115 _ 2023 o poskytnutí náborového príspevku
115/2023
1 000,00 € Jana Hricová Psychiatrická nemocnica, Kremnica
30. November 2023
Dohoda _ 116 _ 2023 o náhrade výdavkov poskytovaných zamestnancovi v súvislosti s výkonom práce
116/2023
14,00 € Vladimír Lancko Psychiatrická nemocnica, Kremnica
29. November 2023
Mandátna zmluva _ 111 _ 2023 na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
111/2023
4 200,00 € Consulting Education Partners s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Kremnica
29. November 2023
Mandátna zmluva _ 112 _ 2023
112/2023
3 480,00 € Consulting Education Partners s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Kremnica
28. November 2023
Darovacia zmluva _ 114 _ 2023
114/2023
600,00 € SLOVPEX s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Kremnica
23. November 2023
Dohoda _ 109 _ 2023 o ubytovaní
109/2023
180,00 € Roman Ilnyckyi Psychiatrická nemocnica, Kremnica
7. November 2023
Zmluva _ 107 _ 2023 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
107/2023
0,00 € Disig a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
7. November 2023
Dohoda _ 108 _ 2023 o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
108/2023
25,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Psychiatrická nemocnica, Kremnica
3. November 2023
Zmluva o dielo _ 106 _ 2023
106/2023
7 280,00 € MiMaCs s.r.o. Čierny Brod Psychiatrická nemocnica, Kremnica
2. November 2023
Zmluva _ 104 _ 2023 číslo MZ SR 903/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
104/2023
4 999 933,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
27. Október 2023
Dohoda _ 105 _ 2023 o poskytnutí náborového príspevku
105/2023
1 000,00 € Žofia Plachetková Psychiatrická nemocnica, Kremnica
24. Október 2023
Zmluva _ 102 _ 2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe
102/2023
5,00 € KLIP s.r.o. Kováčová Psychiatrická nemocnica, Kremnica
19. Október 2023
Rámcová dohoda _ 100 _ 2023 na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb
100/2023
3 867,30 € Linde Gas s.r.o. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
19. Október 2023
Zmluva _ 101 _ 2023 o zabezpečení odbornej praxe študenta
101/2023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Psychiatrická nemocnica, Kremnica
18. Október 2023
Zmluva o dielo _ 97 _ 2023
97/2023
100,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici Psychiatrická nemocnica, Kremnica
18. Október 2023
Dohoda _ 99 _ 2023 o zvýšení kvalifikácie
99/2023
2 886,80 € Jana Durajová Psychiatrická nemocnica, Kremnica